Tags : poravnavanje teksta

Uputstva

Kako poravnati tekst levo i desno u istom redu u Word-u

Kada koristimo Microsoft Word-u, dešava se da pišemo neki tekst koji je poravnat levo, a istom redu nam treba da napišemo tekst koji je poravnat desno. Dobar primer ovoga je kada pišemo ugovor. Na kraju ugovora nalaze se dve linije na kojima se učesnici ugovora trebaju potpisati. Ove dve linije se najčešće nalaze u istom […]Pročitaj više