Tags : sinonim

Razno

Paraphrasing Tool – alat za bolje i brže pisanje

Paraphrasing Tool je besplatna aplikacija za parafraziranje koja koristi GPT jezički model. Postoji u verzijama za Android, iOS i kao veb aplikacija. Parafraziranje je izmena reči i rečenica u originalnom tekstu, tako da je novi tekst drugačiji, ali da ima isti smisao. Ovaj postupak se koristi da bi se izbeglo plagiranje, da bi tekst postao čitljiviji […]Pročitaj više