Tags : 2D

Programi za grafički dizajn

LibreCAD – 2D CAD za narod

Programi za CAD (Computer-Aided Design) postoje veoma dugo. Nastali su iz potrebe da sa na efikasniji način stvaraju tehnički i njima slični crteži kako u nauci, tako i u industriji. U pravljenju i manipulisanju sa takvim dokumentima kompjuteri su pokazali svu svoju superiornost. Poboljšali su kvalitet crteža, ubrzali su proces izrade i stvorili dostupnu bazu […]Pročitaj više

Programi za grafički dizajn

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D je besplatan program za trodimenzionalno dizajniranje enterijera. Pomoću ovog programa možete da uradite detaljan plan vašeg životnog prostora. U okviru njegovog interfejsa, na raspolaganju su vam svi predefinisane kućni elementi, različiti tipovi ulaznih vrata i prozora, osvetljenja, podova itd. Za svaki tip kućnog elementa postoji samo jedan primer koji možete da postavite […]Pročitaj više

Programi za grafički dizajn

DoubleCAD XT

DoubleCAD XT je besplatna zamena za AutoCAD. Besplatan je za ličnu upotrebu, obrazovne svrhe, a besplatan je čak i za upotrebu u komercijalne svrhe, bez ikakvih ograničenja. Sa svojom nenadmašnom podrškom za mnoge industrijske standarde dizajna formata, uključujući Google SketchUp i AutoCAD-a, DoubleCAD XT v3.1 omogućava veliku kompatabilnost sa aplikacijama koje ste do sada koristili […]Pročitaj više