Claude 3.5 Sonnet – najnoviji i najmoćniji Anthropic-ov AI model

Claude 3.5 Sonnet – najnoviji i najmoćniji Anthropic-ov AI model

Claude 3.5 Sonnet je najnoviji LLM (Large Language Model) kompanije Anthropic. Postoji kao aplikacija za iOS uređaje, a i besplatno je dostupan na claude.ai, pa ga tako mogu koristiti i oni na drugim platformama (Windows, Linux, macOS, Android). Claude 3.5 Sonnet se pojavio 21. juna ove godine. Napravljene su i Pro i Team verzije koje nisu besplatne, ali nude veću funkcionalnost, po nižim cenama od prethodnog Premium AI modela (Claude 3 Opus).

Karakteristike Claude 3.5 Sonnet AI modela

Kao i drugi LLM Claude 3.5 Sonnet je dizajniran da razume i generiše ljudski jezik na način koji je prirodan i smislen. Takođe može da odgovara na pitanja, prevodi ili piše tekstove. Ipak, razlikuje se od prethodne verzije u nekim stvarima.

Nova verzija (3.5) je bolja i brža od Claude 3 Opus-a. U plaćenim verzijama je pet puta jeftinija. Naročito je korisna tamo gde je potrebno vizuelno razmišljanje, kao kod analiziranja grafikona i dijagrama. Bolje razume nijanse u govoru, humor i složene upite. Kreira visokokvalitetne tekstualne sadržaje. Posebno je dobra za korisničku podršku. Skoro je duplo uspešniji od Opus-a 3 u kodiranju. Može samostalno pisati, uređivati i izvršavati kod. Piše kvalitetan tekst na osnovu slika, što je korisno u marketingu. Može prikupljati informacije iz slika, grafikona i ilustracija kao i iz teksta. Daje precizne i pouzdane odgovore.

Dobro drži kontekst tokom dugih razgovora, seća se prethodnih pitanja i odgovora. Može da analizira ton i sentiment teksta i da kvalitetno sažima duge tekstove. Model je posebno obučen i testiran protiv zloupotreba. Angažovani su spoljni stručnjaci da izvrše testiranja vezana za bezbednost i sigurnost AI modela. Ne obučava se na podacima koje dobija od korisnika, osim ako ovi ne daju izričit pristanak na to. Za obuku Claude 3.5 su korišćeni podaci do Aprila 2024, pa se sa njim može voditi konverzacija o aktuelnim dešavanjima. Ažuriranja ovog modela su neprekidna.

Cloude 3.5 Sonnet, kako ga vidi Playground-v2.5
Cloude 3.5 Sonnet, kako ga vidi Playground-v2.5

Šta su Artefakti kod Claude 3.5 Sonnet-a?

Claude 3.5 Sonnet ima jednu novu specifičnost: Artefakte. Kada se od ovog AI modela zahteva da na osnovu nekog teksta, internet stranice ili programskog koda kreira odgovor, ti novonastali dokumenti tokom konverzacije se pojavljuju u posebnom prostoru, pored samog boksa za razgovor sa AI modelom. Na zahtev korisnika oni se mogu u realnom vremenu menjati. Tako je cela komunikacija preglednija i dinamičnija. Ideja koja stoji iza ove novine je da se AI model pomeri od razgovora sa korisnikom, ka timskom radu i okruženju za saradnju. Tako bi Claude postao deo tima ili cele organizacije koji objedinjuje njihov rad. On bi bio univerzalni alat za saradnju.

Razlika između Claude verzija (Haiku, Opus, Sonnet)

Anthropic, kao i druge kompanije koje stvaraju velike jezičke modele ili AI botove, nudi više verzija svog proizvoda. Ovde ukratko objašnjavamo razliku između njih. Haiku je najmanje moćan, ali i najbrži. Dobro se snalazi sa jednostavnim svakodnevnim zadacima. Opus je najmoćniji model. Koristi se za najsloženije zadatke. Dobar je za analize i pisanje i nije besplatan. Sonnet, o kome pišemo se nalazi u sredini. To je AI model uravnotežene snage i brzine. Tokom ove godine se očekuje pojava verzija 3.5 i za Haiku i Opus. (Kada smo Claude 3.5 Sonnet pitali da nam na jednostavan način objasni razliku između ova tri AI modela on je uporedio Haiku sa gradskim, Sonnet sa porodičnim, a Opus sa luksuznim automobilom, što je dokaz da ima smisla za humor.)

Šta koristiti: Claude 3.5 Sonnet ili GPT-4o?

Ranije smo imali post o GPT AI modelu, uz koji smo objavili serijal o mogućnostima njegove primene. Nedavno smo pisali o pojavi njegove najnovije verzije: GPT-4o. U tim postovima se možete obavestiti o osobinama GPT AI modela, a mi ovde navodimo kratko poređenje, da bi smanjili konfuziju nastalu ubrzanim pojavljivanjem novih proizvoda.

GPT-40 je AI model univerzalnije namene i u celini je moćniji od svog rivala. U traganju za odgovorima koristi i pretragu celokupnog interneta. Kod programiranja, osim davanja saveta, generisanja pojedinih skripti i biblioteka, može pisati i kompletne aplikacije. Uspešnije radi sa ogromnim količinama tekstualnih materijala. Na internetu može stvarati celokupne AI platforme već ispunjene sadržajem. Kreativniji je u odgovorima, ali može produkovati i pogrešan, netačan sadržaj.

Claude 3.5 je LLM koji daje preciznije odgovore. Bolje razume nijanse u jeziku. Fokusiran je na kraće i tačnije odgovore. Više je kontrolisan. Uspešniji je u izbegavanju pristrasnosti i AI halucinacija. Bolji je u rešavanju specifičnih, užih zadataka. Superioran je i kada je u pitanju gramatička preciznost ili prevod nekog teksta sa velikog broja jezika. U ovom trenutku besplatna opcija ovog AI modela daje povoljnije uslove za korišćenje od konkurenta.

Cloude 3.5 Sonnet, kako ga vidi Image_Creators
Cloude 3.5 Sonnet, kako ga vidi Image_Creators

Primena Claude 3.5 Sonet AI modela

Mogućnosti primene ovako moćnog AI modela su ogromne. Ovde navodimo samo neke primere. Claude 3.5 Sonnet se može efikasno koristiti u zdravstvu za sažimanje naučnih članaka i medicinskih izveštaja. Može biti neka vrsta konsultanta lekaru. Studentima može pomoći za pisanje eseja ili za razumevanje kompleksnih materijala. Nastavnicima pri kreiranju nastavnih materijala. U marketingu može pisati sadržaje za društvene mreže ili kreirati kampanje. Može pomoći kompanijama da shvate kako njihove proizvode doživljavaju potrošači. Ovaj AI model može analizirati finansijske izveštaje ili praviti izveštaje o stanju na tržištu. Dobro piše mejlove na definisane teme. Može asistirati pri programiranju objašnjenjem i debagovanjem koda. U raznim naučnim istraživanjima može generisati hipoteze ili pregledati i analizirati literaturu. Zahvalan je za korisničku podršku, jer može odgovarati na česta pitanja i funkcionisati kao automatizovani čatbot. Za kreativno pisanje može generisati ideje ili sam pisati scenarije, eseje ili priče.

Tržište AI modela se ubrzano razvija. Kompanije koje su zauzele dobra startna mesta u toj trci se trude da ostanu u vođstvu. Claude 3.5 se pojavljuje samo tri meseca posle Claude 3 i godinu dana posle Claude 2. Ne treba zaboraviti da se mesec dana ranije pojavio GPT-4o. U ovom trenutku verovatno ni sami autori ovih velikih jezičkih modela ne znaju šta će biti aktuelno za dve-tri godine.

Dugme Preuzimanje ispod vodi ka instalacionom fajlu za iOS uređaje. Korisnici sa ostalim operativnim sistemima mogu pristupiti Claude 3.5 Sonnet-u na veb servisu aplikacije.

Platforma:
iOS i veb servis

Šerujte: Šerujte na Facebook na Facebook Šerujte na LinkedIn na LinkedIn Šerujte na Twitter na Twitter

Pošaljite: Pošaljite na Viber na Viber Pošaljite na WhatsApp na WhatsApp Pošaljite na Telegram na Telegram Pošaljite na Facebook Messenger na Messenger Pošaljite na Mejl na Mejl

Slične objave

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *