Tags : MacOS

Programi za chat

Jami – bezbedna, privatna i decentralizovana komunikacija

Jami je besplatna aplikacija otvorenog koda za komunikaciju razmenom poruka, deljenjem fajlova, audio i video pozivima. Napravljena je za Windows, macOS, Linux, Android, iOS i Android TV. Glavne osobine Jami aplikacije Detaljno smo pisali o programima za komunikaciju u više navrata. Ovde navodimo samo neke od tih postova: Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger. Sve ove aplikacije […]Pročitaj više

Vesti

Claude 3.5 Sonnet – najnoviji i najmoćniji Anthropic-ov AI model

Claude 3.5 Sonnet je najnoviji LLM (Large Language Model) kompanije Anthropic. Postoji kao aplikacija za iOS uređaje, a i besplatno je dostupan na claude.ai, pa ga tako mogu koristiti i oni na drugim platformama (Windows, Linux, macOS, Android). Claude 3.5 Sonnet se pojavio 21. juna ove godine. Napravljene su i Pro i Team verzije koje nisu besplatne, ali nude veću [&Pročitaj više

Poslovni programi

StackEdit – moć jednostavnosti u uređivanju dokumenata

StackEdit je besplatan i jednostavan veb servis za stvaranje i uređivanje dokumenata u Markdown formatu. Pošto se aplikaciji pristupa iz veb pregledača dostupan je za sve desktop (Windows, macOS, Linux) i mobilne (Android, iOS) platforme. Karakteristike StackEdit aplikacije StackEdit je aplikacija sa pojednostavljenim korisničkim okruženjem do krajnosti. Podrazumevano, ekran je podeljen na dva dela. Levi […]Pročitaj više

Internet programi

Video Summarizer – tekstualni rezime videa

Video Summarizer je besplatna aplikacija koja prepričava duge video fajlove u kratke i jasne tekstualne sažetke. Postoji za Android, iOS i kao veb servis. Osobine Video Summarizer-a Aplikacija sate gledanja video materijala redukuje na nekoliko minuta čitanja teksta. Na taj način možete da se koncentrišete samo na ono što je važno. Na početku napominjemo da […]Pročitaj više

Razno

eKatastar – brze informacije o nekretninama

eKatastar je besplatan servis Republičkog geodetskog zavoda Srbije koji korisnicima nudi pristup podacima o nepokretnostima upisanim u katastar i njihovim vlasnicima. Pošto je eKatastar veb servis, preko veb pretraživača njemu imaju pristup desktop (Windows, Linux, macOS) i mobilne (Android i iOS) platforme. Kako se koristi eKatastar? Za razliku od drugih servisa koji su povezani sa […]Pročitaj više

Internet programi

Mirror.xyz – centar za Web3 izdavaštvo

Mirror.xyz je besplatna Web3 platforma pomoću koje se stvara, deli i finansira sadržaj na decentralizovan način pomoću blockchain tehnologije. Pošto se ovom servisu pristupa iz veb pregledača dostupna je za desktop (Windows, Linux, macOs) i mobilne platforme (Android i iOS). Karakteristike Mirror.xyz Tehnologije na kojima je Mirror.xyz zasnovan su složene, ali je korisničko okružPročitaj više

Vesti

GPT-4o – najbolji chatbot do sada

GPT-4o je najnovija verzija generativnog velikog jezičkog modela LLM (Large Language Model) za stvaranje teksta, slike i zvuka. Pojavila se sredinom maja 2024. Autor je kompanija OpenAI. Već smo ranije pisali o prethodnoj verziji ChatGPT-a. Uz post smo dali i serijal tutorijala o primeni GPT-a za prevođenje, davanje uputstava, pisanje pesama, programiranje, seminarske radove i […]Pročitaj više

Razno

eUprava – država kao servis građana

eUprava je besplatan veb servis i portal koji objedinjuje elektronske usluge republičke uprave i lokalnih samouprava u Republici Srbiji. Korisnici tih usluga su građani, privreda i država. Aplikacija postoji samo kao veb servis, pa joj možete pristupiti iz svakog veb pregledača (na taj način je dostupna za Windows, macOS, Linux i ostale operativne sisteme). Korisničko […]Pročitaj više

Razno

Xeco vazduh – da znate šta udišete

Xeco vazduh je besplatna aplikacija koja prikazuje kvalitet vazduha u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. Postoji u verzijama za Windows, Android i kao veb sajt. Ime aplikacije je skraćenica od eXtreme ECOlogy. Kako radi aplikacija Xeco vazduh? Xeco koristi kao etalon Evropski indeks kvaliteta vazduha. Pri tome daje izmerene podatke […]Pročitaj više

Razno

eZdravlje – zdravstveni sistem u džepu

eZdravlje je besplatna aplikacija, veb platforma koja nudi usluge povezane sa medicinom, zdravstvenom zaštitom i zdravim životom. Postoji u verzijama za Android, iOS i kao veb sajt. Iza ovog projekta stoji Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Šta je aplikacija eZdravlje? eZdravlje je nacionalna platforma za prevenciju i dijagnostiku. Autori ovog projekta krenuli su sa idejom da […]Pročitaj više