Gephi – program za vizualizaciju i analizu grafova

Gephi – program za vizualizaciju i analizu grafova

Gephi je besplatan i program otvorenog koda za stvaranje, manipulaciju i vizualizaciju grafova. Postoji za Windows, Linux i macOS. Nastao je pre više od petnaest godina. Program je namenjen svima koji analiziraju podatke i istražuju grafove. Čak ga koriste i vizuelni umetnici. Ali pre priče o Gephi-ju nekoliko reči o grafovima.

Uvod u grafove

Grafovi su apstraktne strukture podataka koje služe za opisivanje različitih odnosa između objekata. Čine ih dva osnovna elementa. Prva su čvorovi, a drugi veze. Ovde ćemo da zastanemo da bi izbegli neke terminološke nedoumice. Dakle, grafovima se nazivaju strukture koje se sastoje od čvorova i veza koje reprezentuju odnose i strukture, a grafikoni su način predstavljanja kvantitativnih podataka, najčešće u koordinatnom sistemu, vrednostima unetim na X i Y osu. Sledi još jedno terminološko razjašnjenje. Ovi termini znače isto: čvorovi (nodes), vrhovi (vertices), tačke (points) i elementi (elements). Kao i ovi: ivice, grane (edges) i linkovi, veze (links). Mi ćemo arbitrarno koristiti termine čvorovi i veze.

Da bi bolje razumeli grafove navešćemo primer. Ima mnogo načina reprezentovanja podataka. U informatičkom svetu je popularan relacioni pristup koji je zasnovan na tabelama. Tabelu čine redovi i kolone. Kolone obično predstavljaju vrednosti ili atribute, a redovi jedinke, ajteme. Može i obrnuto. Nešto suprotno od tabelarnog pristupa informacijama bi bilo reprezentovanje pomoću grafova. Predstavljanjem pomoću čvorova i veza naglasak se stavlja na odnos samih elemenata. Grafovi su često prirodniji način rada sa informacijama. Možda je tako i zbog strukture samog govornog jezika (subjekat –> predikat –> objekat).

Teorija grafova je veoma živa naučna oblast u kojoj se još uvek vode rasprave o fundamentalnim stvarima. (Na primer: postoje naučnici koji tvrde da čvorovi ne postoje, da su oni samo mesta gde se veze dodiruju, seku.) Paralelno sa postojećom statistikom koja se zasniva na tabelarnim podacima, razvijena je potpuno zasebna statistika koja se odnosi na grafove. Već godinama postoje i mnoge baze podataka koje primarno rade sa grafovima. Svi veliki programi za baze podataka imaju podršku za grafove.

Grafovi se koriste u mnogim oblastima: organizaciji transporta, upravljanju projektima, analizi veb stranica, modelovanju procesa, algoritmima pretrage, analizi socijalnih odnosa i mreža… Na kraju, zavisno od podataka koje želimo da opišemo mogu se primenjivati različiti modeli. Ako radimo popis u magacinu tabelarni pristup je verovatno bolji. Ako pratimo dinamiku u odnosima učenika jednog razreda ili komunikaciju na nekoj društvenoj mreži, grafovi bi dali kvalitetnije rešenje.

Rad u Gephi-ju

Gephi je softver za istraživanje na polju vizuelne analitike. Korisnik upravljajući elementima grafa i atributima tih elemenata pokušava da otkrije skrivene obrasce. Tako može da postavi hipoteze, izdvoji značajne strukture ili otkrije greške. Osim vizualizacije Gephi ima veliki set statističkih algoritama koje mogu biti primenjene na iste grafove. Pomoću tih statističkih mera možete na drugi način da razumete podatke na kojima radite. Ovo je dopuna klasičnoj statistici zasnovanoj na tabelarnim podacima.

Gephi - Example

Korisničko okruženje ovog programa je složeno, ali je dobro osmišljeno. Gephi poseduje veliki broj alata za kreiranje i promene u grafovima i njihovu vizualizaciju . Izgled čvorova i veza se može oblikovati po vašoj želji ili primenjivati već napravljene stilove. Grafovi se mogu grupisati, filtrirati i sortirati da bi se uočile željene strukture. Uopšte, prisutan je veliki stepen interaktivnosti. Zahvaljujući OpenGL tehnologiji Gephi može da se nosi sa veoma velikim grafovima od preko milion elemenata. Čak u toj situaciji, u realnom vremenu funkcioniše Drag and Drop, promena rasporeda elemenata na ekranu ili primena filtera. Ipak, moćniji hardver je u tim situacijama poželjan.

Kao ulazne podatke možete koristiti one u CSV, Excel i GEXF formatima fajlova. Podržava izvoz fajlova u veći broj formata, a grafički prikazi napravljenih grafova mogu da budu slike, video ili interaktivne veb stranice. To je jako zgodno za prezentaciju. Gephi ima puno dodataka kojim se proširuju njegove mogućnosti. Lokalizacija je urađena na desetak jezika.

Završno mišljenje o Gephi-ju

Njegovi autori Gephi opisuju kao Photoshop za grafove. To nije program za početnike u ovoj oblasti. Potrebno je vreme da bi ste zagospodarili njegovim mogućnostima . A kad postignete određeni stepen majstorstva, možete da kreirate i istražujete grafove na vizuelno privlačan način. Ima jednostavnijih alata za rad sa grafovima. Kad smo već u “teškoj kategoriji” pomenućemo njegovog velikog konkurenta Cytoscape. Dok je Gephi nešto više usmeren ka grafovima iz oblasti društvenih nauka, Cytoscape je okrenutiji ka biologiji i hemiji. Mogućnosti primene ovakvih programa su veoma široke. Ako imate bilo kakav problem koji može da se opiše pomoću čvorova i njihovih veza, sad znate šta vam treba – Gephi.

Platforma:
Windows, macOS, Linux

odricanje od odgovornosti

Ocenite:

1 zvezdica2 zvezdice3 Zvezde4 zvezdice5 zvezdica (još uvek nema ocena)
Loading...

Šerujte: Šerujte na Facebook na Facebook Šerujte na LinkedIn na LinkedIn Šerujte na Twitter na Twitter

Pošaljite: Pošaljite na Viber na Viber Pošaljite na WhatsApp na WhatsApp Pošaljite na Telegram na Telegram Pošaljite na Facebook Messenger na Messenger Pošaljite na Mejl na Mejl

Slične objave

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *